Polityka prywatności


Wykorzystujemy pliki cookies tzw. ciasteczka do analizowania ruchu na stronie i poprawiania zawartości stron i usług. Pliki cookies można samodzielnie kontrolować i usuwać ze swojego urządzenia na którym przeglądasz strony, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które zablokują instalowanie tych plików. W takim przypadku część opcji i usług może być niedostępna. Ikony Facebook polityka cookies, Twitter polityka cookies, czy Gmail polityka prywatności zawierają linki do stron tych podmiotów i po kliknięciu w nie, zostaniesz przekierowany na ich strony internetowe. W tym momencie będziesz udostępniał swoje dane tym podmiotom zgodnie z ich polityką prywatności. Nie mamy wglądu w Twoje loginy i hasła do Twoich kont. Ewentualne logowanie celem opublikowania wydarzenia stworzonego na naszej stronie odbywa się w wyłącznie na na stronach podmiotów trzecich. Strona z wydarzeniem które stworzysz, będzie zawierała pliki cookies tych podmiotów, które będą wykorzystywane zgodnie z ich polityką prywatności.

1 Kontaktujac się z nami w dowolnej sprawie drogą elektroniczną, telefonicznie lub pocztą w sposób tradycyjny udostępnisz nam swoje dane w postaci uzależnionej od sposobu kontaktu z nami.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
a. wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych),
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;
d. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
e. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy audytorskie.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji składanych zamówień do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu
6. Przysługuje Państwu:
a. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
b. uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
8. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, które Państwo dostarczyli.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa Good Brand Shop, Al. Niepodległości 649/5, 81-855 Sopot, tel. +48 500 229 320, e-mail: goodbrandshop.gbs@gmail.com. Regon 220764721, NIP 5851089882.
Kontakt jest możliwy poprzez adres mailowy, telefoniczny lub pisemny na adres wskazany powyżej.